Щодо ідентифікації та категоризації
об’єктів критичної інфраструктури

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України
функціонує Робоча група з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної
інфраструктури щодо яких визначено Мінінфраструктури секторальним органом
у сфері захисту критичної інфраструктури (далі – Робоча група), якою
проводиться збір, узагальнення та здійснення попереднього аналізу даних щодо
критичної інфраструктури та її функціонування, розгляд отриманої від об’єктів
критичної інфраструктури інформації, яка дозволила ідентифікувати об’єкт як
об’єкт критичної інфраструктури, категоризація об’єктів критичної
інфраструктури та формування секторального переліку об’єктів критичної
інфраструктури.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про критичну
інфраструктуру» (далі – Закон) оператор критичної інфраструктури – юридична
особа будь-якої форми власності та/або фізична особа – підприємець, що на
правах власності, оренди або на інших законних підставах здійснює управління
об’єктом критичної інфраструктури та відповідає за його поточне
функціонування; об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти інфраструктури,
системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки,
національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати
шкоди життєво важливим національним інтересам.
Згідно з частиною першою статті 8 Закону віднесення об’єктів до
критичної інфраструктури здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 1109
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1384)
затверджені Порядок віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, Перелік
секторів критичної інфраструктури та Методика категоризації об’єктів
критичної інфраструктури.
Відповідно до пункту 5 Порядку віднесення об’єктів до критичної
інфраструктури, секторальні органи у сфері захисту критичної інфраструктури
разом із оператором критичної інфраструктури здійснюють категоризацію
об’єктів критичної інфраструктури своїх секторів (підсекторів) критичної
інфраструктури згідно з Методикою категоризації об’єктів критичної
інфраструктури, та подають інформацію до реєстру об’єктів критичної
інфраструктури.
На офіційному сайті Мінінфраструктури в розділі Критична інфраструктура
визначені основні законодавчі акти, що регулюють захист критичної
інфраструктури та інформація про діяльність Робочої групи.
Ураховуючи зазначене, повідомляємо, що для розгляду на засіданні
Робочої групи питання категоризації об’єктів та включення їх до
секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури, підприємствам
області, як операторам об’єктів критичної інфраструктури, необхідно надати
документи, передбачені пунктом 8 розділу V Методичних рекомендацій щодо
категоризації об’єктів критичної інфраструктури, затверджених наказом
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України від 15 січня 2021 року № 23, по кожному об’єкту та заповнити таблицю
про об’єкт критичної інфраструктури, що додається

Робоча група

Інформація про робочу групу

Документи, які подаються операторами на робочу групу


 Форми подання документів: 

Законодавство

Основні законодавчі акти, що регулюють захист критичної інфраструктури:

1. Закон України «Про критичну інфраструктуру»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1384)

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 р. № 821 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1174 «Про затвердження Регламенту обміну інформацією між суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1175 «Деякі питання подання інформації у сфері захисту критичної інфраструктури»

6. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15.01.2021  № 23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо категоризації об’єктів критичної інфраструктури»

Методичні рекомендації (критична інфраструктура)

АЛГОРИТМ ДІЙ КЕРІВНИКІВ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРИТТЯ ПЕРСОНАЛУ У ФОНДІ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДСТУ 9195:2022 – ШВИДКОСПОРУДЖУВАНІ ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОДУЛЬНОГО ТИПУ