Про Департамент

Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Одеської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації.
Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури України).
Департамент взаємодіє з Мінінфраструктури України, Державною службою України з безпеки на транспорті, Державною службою морського та річкового транспорту України, Державною авіаційною службою України, з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Основні завдання Департаменту забезпечення на території області:
реалізації державної політики у сферах морегосподарського комплексу, залізничного, автомобільного та повітряного транспорту та поштового зв’язку;
координації роботи відповідних підприємств, які належать до сфери управління Мінінфраструктури України та Державної служби України з безпеки на транспорті що здійснюють свою діяльність у сфері транспорту, морегосподарського комплексу та поштового зв’язку;
організації роботи щодо утворення цілісної транспортної системи області;
у межах повноважень сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області.